Advokat Johan Niklasson

  • Mångårig erfarenhet av trafik- och personskadereglering.
  • Försvarsadvokat i brottmål när Du är misstänkt för brott.
  • Målsägandebiträde i brottmål när Du är utsatt för brott.
  • Företräder Dig vid tvångsingripanden av myndigheter.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Sveriges Advokatsamfund

Känner du till möjligheten att få
kostnadsfri advokathjälp?

Tyvärr möter jag ofta en omedvetenheten om denna möjlighet.

Därför tycker jag det är viktigt att du tar del av denna information.

Läs mer här »