Advokat Johan Niklasson

Jag har varit verksam jurist i Borås med omnejd sedan 1994. Fr.o.m. juni månad 2003 är jag även ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Under min yrkesverksamma tid har jag i stor utsträckning arbetat som som ombud för klienter med personskador efter en trafikolycka/oftast så kallade whiplashskador/pisksnärtskador.

Jag arbetar dessutom i stor utsträckning med brottmål.

Utifrån mina samlade kunskaper/övrig erfarenhet kan jag därför hjälpa till med samtliga problem och övriga frågeställningar som kan uppstå vid regleringen av en personskada eller i hanteringen av ett brottmål.


Samarbete och aktivitet

Som ett led i mitt arbete med personskadereglering har jag ett samarbete med Personskadeförbundet RTP.

Jag är medlem av RTP´s juridiska nätverk. En sammanslutning av advokater som arbetar inriktat med personskadereglering.

RTP - Lokalförening i Borås

RTP har dessutom en lokalföreningen i Borås som bedriver en aktiv verksamhet.

RTP

Min erfarenhet är att man som exempelvis trafikskadad kan må bra av att få träffa andra skadade och jag kan därför rekommendera en kontakt med RTP.

www.rtp.se »

Kontakta RTP på tel:

08 - 629 27 80.
033 - 41 08 72.

Personskadeförbundet - RTP