Din möjlighet till kostnadsfritt ombud

En trafikskada för ofta med sig fysiska och psykiska besvär. Regelverket som omgärdar rätten till ersättning är omfattande och kan vara svårt att förstå.

Det är min erfarenhet att många med personskador har behov av någon som hjälper till med att hantera försäkringsfrågan och eventuellt övriga frågor som kan uppstå gentemot exempelvis försäkringskassan.

 

Många bränner ut sig

Vid ett flertal tillfällen har jag fått erfara att den skadade fått lägga så mycket energi på att ensam hantera försäkringsfrågan, att vederbörande blivit sämre rent medicinskt och därför inte haft nytta av eller varit mottaglig för rehabilitering/behandling.

Det är inte meningen att man efter en skada skall bränna ut sig på administrativt arbete istället för att försöka bli frisk. Tvärtom!

Det finns dock i regel en lösning på denna problematik.

Om Du skadar Dig i en trafikolycka och ådrar Dig en bestående personskada, kan Du enligt villkoren för trafikförsäkringen ha möjlighet att anlita ett ombud som kostnadsfritt hjälper Dig med alla tänkbara frågor i regleringen av Din skada.


Kostnadsfritt ombud

Tyvärr stöter jag ofta på det faktum att en skadad person inte är medveten om möjligheten till kostnadsfritt ombud.

Efter vissa av respektive försäkringsbolag fastställda regler kan man alltså få välja sitt eget ombud som kostnadsfritt hjälper till med skaderegleringen.

Kan hända har Du själv eller någon Du känner personskador efter en trafikolycka. Ni kanske saknar ombud och har många frågor/funderingar kring Er rätt till ersättning etc.

För att få svar/vägledning är Ni välkomna att utan kostnad ta kontakt med mig för en kortare genomgång och rådgivning. Jag kan då berätta mer för Er så att Ni hittar en bra lösning och fortsättning på Er skadereglering.