Tvångsomhändertaganden

LVU - LVM - LPT

Är Du själv eller Dina barn föremål för tvångsomhändertagande av sociala myndigheter kan Du kostnadsfritt och genom förordnande av domstol anlita mig som Ditt offentliga biträde.

Jag hjälper Dig då med att föra Din talan dels inför sociala myndigheter och dels inför domstol.