Målsägandebiträde för brottsoffer

För det fall att Du har utsatts för brott kan Du som brottsoffer genom förordnande av domstol kostnadsfritt anlita mig som Ditt målsägandebiträde.

Jag är då Ditt stöd i ev förhör, vid förhandling inför domstol och jag hjälper Dig med att föra talan om eventuellt skadestånd.


 

Behöver du en offentlig försvarare?

Om du är misstänkt för brott kan du anlita mig som Din försvarsadvokat.Läs mer om detta här »