Offentlig försvarare

För det fall att Du misstänks för brott kan Du genom förordnande av domstol anlita mig som Din offentlige försvarare.

Jag hjälper Dig då att ta tillvara alla Dina intressen vid exempelvis förhör och förhandling inför domstol.


Behöver du ett målsägandebiträde?

Om du blivit utsatt för ett brott kan du kostnadsfritt anlita mig som Ditt målsägandebiträde.

 

Läs mer om detta här »